תשלומים באשראי בסכומים מוגדרים

בחירת הסכום בהתאם לסיכום שנעשתה איתי מראש

הפרוט יהיה כוללני 

תשלח קבלה עם סיום התשלום בסכום זה

אין תוספת מע"מ אני עוסק פטור

תאום הביצוע נעשה ישירות כלי זה הוא רק לתשלום באשראי