לאור חוסר תקציב להמשך אחזקת אתר הסיפורים שנבנה בהתנדבות
הוא ייסגר 
ב 31 מאי 2022
עד אז אדאג שכל הסיפורים יועברו לארכיון הלאומי

אתכם הסליחה

ניצולי שואה מספרים את הסיפור שלהם

פרוייקט התנדבותי להעלאת סיפורים 

בפורמט דיגיטלי למען כולם יקראו 

את אשר עברו ניצולי השואה 

סיפור חיים