top of page

סיפור חיים - תרומה לפרוייקט

פרוייקט סיפור חיים הוא פרוייקט התנדבותי שנעשה אך ורק מבחירה שלי יוסי קווטינסקי.

כל העלויות של היוזמה הזו - הן מכיסי האישי למען דבר חשוב זה.

הכל מבחירה שלי.

מפעם ולא הרבה אנשים טובים עזרו לי במעט על מנת לכסות את ההוצאות.

בשנתיים האחרונות אני סופג את כל העלויות על עצמי ולא מוכן לוותר על הפרוייקט גם אם הדבר יבוא על חשבון דברים אחרים בחיי , וזה בא.

ויתרתי על לא מעט דברים בחיי למען השקעה בארוח הפרוייקט והעצמתו.

גאה בפרוייקט זה, אמשיך לוותר על הרבה ולו רק בשביל שהסיפורים האלה יוכלו להקרא לעוד הרבה שנים.

תרצו לעזור ? לתרום ? מוזמנים לפנות

ודבר חשוב להדגיש - היו לי הצעות להעביר את הפרוייקט לפלטפורמות אחרות ובחינם, והתשובה שלי היא אחת - לא ! המקום היחיד של הפרוייקט הזה הוא כאן, וכאן הוא יישאר !!!

אשמח לתרומות, אבל גם אם לא ייתרם שקל - סיפור חיים יפעם חיים !

bottom of page