top of pageמוצג כאן מחירון המוצרים - המחירים כאן הם להתרשמות ולתת לכם הערכה
בכל מצב בכל עניין יש לפנות לפרט את אשר אתם צריכים במדוייק
על מנת לקבל הצעת מחיר ממוקדת שתותאם להפקה שלכם בדרך הטובה ביותר
לאור בקשות שלהם בהפקה יכול להיות שינוי הן כלפי מעלה והן כלפי מטה במחיר
במידה ותעבירו רק מידע לגבי הפקה - התמחיר יהיה לפי הערכות על העבודה
במידה ותעבירו אלי קובץ עבודה להתרשמות הצעת המחיר תוכל להיות 
יותר ממוקדת ומדוייקת עם הבקשה וזאת לאור העובדה שאדע 

מה צריך למען ההפקה שלכם
מחיר סופי לביצוע עבודה יינתן רק לאחר צפייה בקובץ העבודה !
ויהיה תקף ל 15 ימי
ם מרגע הצעת המחיר


להלן העלויות להפקת פרסומים עד 31.8.2023
התשלום באמצעות העברה/ביט/כרטיס אשראי

עיבודים בודדים
8 עמודים - 150 ש"ח
32 עמודים - 300 ש"ח 
64 עמודים - 400 ש"ח
100 עמודים - 550 ש"ח
200 עמודים - 700 ש"ח
-----

-------------------------
חבילת עיבוד בהתאמה אישית
חבילות עיבודים בהתאמה אישית לפי כל חוברת 64 עמודים (ניתן לחבר)
הפקה של 1 יחידה - 400 ש"ח
הפקה של 6 יחידות - 2,000 ש"ח
הפקה של 12 יחידות - 4,000 ש"ח
תשלום - עם ביצוע החוברת הראשונה
-------------------------
ספר מחזור דיגיטלי
עד 100 עמודים - 400 ש"ח
עד - 200 עמודים - 600 ש"ח
ניתן לקבל תוכן וירטואלי (קישור ישיר לכל דף תלמיד
לפי תחשיב של מספר התלמידים במחזור מוכפל ב 3  הווה אומר 3 ש"ח על כל תלמיד
לצורך בניית אינטראקטיביות

הנחיות לביצוע יימסרו לאחר התשלום
התשלום עם ביצוע ההזמנה - ההפקה בעת שהקבצים יועברו
שריינו לכם מקום לספר המחזור שלכם - מספר ההפקות מוגבל
-------------------------
תפריט מסעדה מבוסס QR
עיבוד תפריט מקובץ PDF של לקוח - 500 ש"ח - לשנתיים!
התשלום הוא חד פעמי לשנתיים לעיבוד תפריט אחד עד 32 עמודים

כולל 16 עדכונים (המחיר לשנתיים אין תעריף לשנה)

-----------------------
ניתן לשלם במקרים חריגים
עד שוטף פלוס 30

   התשלום באמצעות מערכת ביט /אשראי/ או העברה בנקאית בלבד !   

תוקף מחירים אלה עד 31.8.2023

אין תוספת מע"מ אני עוסק פטור

המחיר כולל ארוח של הפרסומים בשרת הפורמט הדיגיטלי שלי לשנה
  השרות כולל את כל האלמנטים הקיימים בפורמט  
  וכמו כן עדכונים 
לקוח יכול לקבל את הקבצים להטמעה בשרת שלו במקום ארוח והמחיר לא משתנה

לידיעתכם
פרסומים שמתארחים בשרת הפורמט הדיגיטלי שלי העדכונים חינם
  פרסומים שהלקוח מקבל קבצים להטמעה בשרת שלו  
  לאחר שהעבודה אושרה והקבצים הוטמעו בשרת שלו והם פעילים  
  כל פתיחה ועדכון תהיה כרוכה בתשלום  

ניתן לקבל לפני הזמנה המחשה של ההפקה שלכם ללא עלות שתוצג
על שרת הפורמט הדיגיטלי 
במידה ואתם מעוניינים להתארח בשרת שלכם
תוכלו לקבל סט קבצים לדוגמה על מנת לבדוק התאמות
לא את הקובץ של ההפקה

ט.ל.ח 
לציין - המחירון יכול להשתנות בגלל אילוצים בכל שלב
ברגע שקיבלתם הצעת מחיר כתובה אני מחוייב אליה

           אחרת המחיר הוא לפי המחירון או הצעת מחיר שתינתן באותו רגע נתון
 לא תינתן הצעת מחיר בווטסאפ - רק באימייל כתוב 

bottom of page