top of page
digital format 2019.png

הכירו את

הפורמט הדיגיטלי

באמצעות

חוברת דיגיטלית

ייחודית

כל מה שרציתם לדעת

על מגוון האפשרויות

רוכז להמחשה והסבר

בחוברת שכוללת הכל 

מצגות - השירות הופסק

נכון לימים אלה שליחת המצגות הופסקה

על חידוש תגיע הודעה 

 

bottom of page